Skjerpa tiltak mot spredning av VRE (vankomycinresistente enterokokker)

Skjerping i screeningsrutiner og nøyaktig pasientsporing må til hvis vi skal få bukt med utbruddene av antibiotikaresistente enterokokker som har spredd seg på sykehus både i Norge og Norden den senere tiden. Det at man må være på vakt mot VRE er for så vidt ikke noe nytt. Spesielt på OUS har vi måttet være på... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑