Er det et problem at ansatte og pasienter røyker ved sykehuset?

Ansatte skal ikke røyke på sykehusets områder, og pasienter og pårørende skal benytte angitte røykeplasser. Det blir ikke alltid respektert. Jill Jahrmann, leder for Arbeidsmiljøavdelingen, vil gjøre noe med det.  

Jill Jahrmann, leder for Arbeidsmiljøavdelingen ved Oslo universitetssykehus.
Jill Jahrmann, leder for Arbeidsmiljøavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

I følge sykehusets prosedyre om Røykfritt sykehus har ikke ansatte lov til å røyke på foretakets områder. Pasienter og pårørende må benytte tilrettelagte røykeplasser. På tross av dette har sykehuset et problem med at røykfrie områder ikke respekteres, mye sneiper på bakken og røyklukt som siver igjennom vinduer og ventilasjonskanaler til pasienter og ansatte. Det har Jill Jahrmann, leder for Arbeidsmiljøavdelingen, bestemt seg for å gjøre noe med!

Bakgrunn

I 2011 vedtok sykehuset en nivå 1-prosedyre som sier at ansatte ikke kan røyke i arbeidstiden og så lenge de befinner seg innenfor sykehusets områder.Vi erfarer dessverre at prosedyren, selv om røykere tar mer hensyn nå enn før, ikke etterleves av våre ansatte som røyker.

Etter innskjerping av Røykeloven er det heller ikke tillatt å røyke ved inngangspartiene til sykehuset. Lovens bokstav sier at det skal være røykfritt minst 15 meter fra inngangspartiene. Dette har rett nok ført til at enkelte røyker lengre unna hovedinngangen, men utfordringen er fortsatt at alt for mange ikke respekterer dette.

Konsekvensen er forsøpling av uteområdene til sykehuset og røyklukt som siver inn i byggene våre. Eiendom bruker flere hundre tusen kroner i året på å rydde opp sneiper på våre områder. Penger som de gjerne skulle brukt på andre sårt trengte vedlikeholdsoppgaver.


Hvorfor er du og Arbeidsmiljøavdelingen opptatt av at ansatte og pasienter ikke skal røyke på våre områder?

– Det er forhåpentligvis mange flere enn Arbeidsmiljøavdelingen som er opptatte av at vi skal ha et røykfritt sykehus.

For det første har alle ansatte, pasienter og pårørende rett til et røykfritt miljø. For enkelte kan det være direkte skadelig med røyk som siver inn, mens for andre medfører dette ubehag. I alle tilfelle plikter sykehuset å sørge for at ingen blir utsatt for røyk eller røyklukt i lokalene. Vi har flere eksempler på at det røykes ved luftinntak til bygningene våre, og at vi mottar klager på at røyk siver inn til sårbare pasienter. Derfor er det viktig at pasienter og pårørende som ønsker å røyke gjør dette i de oppsatte røykeområdene, der det ikke plager andre.

Videre, sykehuset har ikke bare plikt til å sørge for et røykfritt inneklima. Vi er også pålagt ved lov å sørge for helt røykfrie inngangspartier. Dette gjelder for alle helseinstitusjoner og offentlige bygg.

Til sist, ansatte ved OUS har ikke anledning til å røyke på sykehusets områder i det hele tatt, eller i arbeidstiden. For ansatte i pasientnære yrker synes jeg det er helt innlysende at pasienter ikke skal utsettes for røyklukt fra ansatte. Du kan jo selv tenke deg hvor ubehagelig det er å bli utsatt for røyklukt når du er kvalm og uvel fra før. Vi får ofte klager fra pasienter som opplever nettopp dette.

Både for ansatte i pasientnære yrker, og for alle andre, er det altså en klar retningslinje som sier at vi ikke skal røyke på jobb. Pausene til røyking har vært jevnlig diskutert i arbeidslivet i Norge, det skal jeg ikke kommentere her fordi vi allerede har et røykeforbud.

Jeg har likevel lyst til å påpeke at vi alle har vår arbeidsplass på et SYKEHUS. Det er ingen tvil om de negative helseeffektene ved røyking. Disse er velkjente i alle samfunnslag, flere av pasientene ved OUS er  hos oss helt eller delvis på grunn av røyking. Som ansatte ved landets største sykehus mener jeg at vi plikter å sende et noe mer helsefremmende og forebyggende signal, enn at vi skal stå utenfor bygningene våre og røyke.

 

Kan man nekte ansatte å røyke ved våre sykehus?

– Ja. Dersom arbeidsgiver ønsker å ha en helt røykfri arbeidsplass, kan dette forlanges i kraft av styringsretten. Arbeidsgiver har ingen plikt til å tilrettelegge forholdene for de arbeidstakerne som ønsker å ta seg en røyk i løpet av arbeidstiden.

Arbeidsgiver har med andre ord rett til å innføre fullstendig røykfri arbeidsplass, og kan forby røyking på egen privat eiendom.

Hvilke tiltak vil bli iverksatt for redusere røyking på våre områder?

– Det er vedtatt i sentralt AMU at vi skal sette inn tiltak på én lokalisasjon for å leve opp til at vi skal være et Røykfritt sykehus. Erfaringene fra den valgte lokalisasjonen kan tas videre til andre dersom de gir ønsket effekt. Rikshospitalet ble valgt i første omgang. Det blir gjennomført en blanding av tiltak som vi håper vil gi ønsket resultat:

  • Informasjon om Røykfritt sykehus på dagen for nyansatte, i HMS grunnkurs, og i lederopplæringen
  • Jevnlig informasjon om røykeforbud via høyttalere plassert tre steder ved innganger og på torvet
  • Ny og tydeligere skilting
  • Høflige henvendelser overfor individer som bryter røykeforbudet – med anmodning til pasienter og pårørende om å benytte røykeområdet. Ansatte anmodes om ikke å røyke.
  • Tilgjengelig skriftlig informasjon til de som får tilsnakk
  • Tilgjengelig skriftlig informasjon til pasienter/pårørende (lastes ned fra Arbeidsmiljøavdelingen sine intranettsider)

I tillegg jobber vi med å tydeliggjøre informasjonen overfor pasienter og pårørende via ulike kanaler.

 

Vil det bli sanksjoner?

– I Lov om vern mot tobakksskader (røykeloven på folkemunne) står det at individer som bryter loven kan bortvises fra området. Dette er ikke aktuelt for pasienter og pårørende, så her får vi ta den gode samtale og kommunikasjon til hjelp. Vi har tro på at det meste kan løses på denne måten.

Når det gjelder ansatte tenker vi i samme baner. Informasjon og kommunikasjon bør være tilstrekkelig. Dersom ansatte gjentatte ganger overtrer sykehusets retningslinjer er dette en sak for leder til den ansatte, sier Jill Jahrmann.

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: