Kirurgisk dagavdeling 10 år

Kirurgisk dagavdeling (KDA) ble etablert våren 2009 og feirer i år sitt 10-års jubileum. Målet med å samle kirurgisk poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi i en egen avdeling, var at flere pasienter skulle få behandling på riktig omsorgsnivå.

Pasienter som ikke var i behov av døgnkontinuerlig behandling og sykepleie gikk fra å være inneliggende til å bli polikliniske pasienter eller dagpasienter.

Ved å samle avdelingen under felles ledelse hentet KDA ut flere gevinster. Blant annet fikk de et nytt og bedre samarbeid mellom ulike fagområder og maksimal utnyttelse av areal. Målet var å effektivisere driften og å gjøre oppholdet for pasientene så godt som mulig.

Inger-Lise-1
avdelingsleder Inger-Lise Pedersen.

– Siden KDA ble etablert i 2009 har vi utviklet et tilbud med poliklinikk og dagbehandling som sørger for at 60.000 pasienter hvert år får behandling, kontroll og oppfølging, sier avdelingsleder Inger-Lise Pedersen.

Det er en stor oppgave å koordinere areal som er knyttet til poliklinikk og dagbehandling.

– Vi har fremdeles store utfordringer knyttet til logistikk og de polikliniske arealene. Det har vært og er fortsatt en av de største utfordringene vi har. Men ved å sørge for variert bruk av konsultasjonsrom og ved å fylle opp timeressursene, har vi økt antall polikliniske konsultasjoner med 25 prosent fra starten i 2009, sier Pedersen.

En fornøyd pasient

Iver er ni år og har vært «fast gjest» på dagenhet for barn siden han var seks år gammel og kommer til å fortsette å komme til poliklinikken i mange år framover. Heldigvis synes han sykepleierne er greie selv om det var litt skummelt da han først startet å komme dit som seksåring. Han bor i Tønsberg og når han først kommer til Oslo så tar han det som en tur, og drar innom Burger King på hjemveien. Nå kjenner han både sykepleierne og legen han skal møte, og stråler fra øre til øre. Astrid Austrheim stomisykepleier og en av de faste sykepleierne han møter. Men på spørsmålet om hva han liker best, var svaret kort og kontant: «is»!

Astrid-Austrheim-og-Iver-800px
Bilde av Iver som har fått is. Her er han sammen med stomisykepleier Astrid Austrheim.

Stor avdeling med mange ulike spesialiteter

I dag har KDA totalt rundt 50 ansatte fordelt på fire seksjoner:

  • seksjon for dagkirurgi
  • seksjon kirurgisk dagbehandling barn
  • seksjon for poliklinikk og dagbehandling
  • seksjon for kontor

Det er flere yrkesgrupper og spesialiteter som jobber i KDA: off. godkjente sykepleiere, operasjonssykepleiere, intensivsykepleiere, barnesykepleiere, stomisykepleiere, uroterapeut og andre spesialsykepleiere. I tillegg jobber det helsesekretærer, laborant og gipstekniker.

For å sikre lovpålagt og nødvendig faglig oppdatering og kompetanse hos de ansatte har avdelingen egen fag- og forskningssykepleier i tillegg til undervisningssykepleiere ved de ulike seksjonene. De ansatte i kontortjenesten ved avdelingen har en variert utdannings- og erfaringsbakgrunn med overvekt av helsesekretærer. Disse er ofte pasientenes første møte med sykehuset og vi legger derfor stor vekt på service både i ekspedisjonen, i telefonsamtaler og i samarbeid med andre yrkesgrupper. Noen av de kontoransatte koordinerer blant annet ortopediske pasientforløp i samarbeid med andre yrkesgrupper blant annet med leger, røntgenpersonell, ortopediingeniør, fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier.

– Å utvikle tjenestetilbudet i en matriseorganisasjon er både spennende og krevende. Vi har vært bevisste på å ivareta sykepleiefaglig kompetanse innenfor de forskjellige kirurgiske fagområdene, samtidig som det har vært viktig å kunne samarbeide på tvers for til fulle utnytte den fleksibilitet som ligger i en slik organisering, sier Pedersen.

Noen av spesialsykepleierne jobber innenfor et definert område, for eksempel stomi- og urosykepleie til barn. Stomisykepleierne hjelper også barn som er innlagte i hele OUS. I tillegg brukes de i stor grad til undervisning av både interne og eksterne samarbeidspartnere.

Utdanning og praksisplasser

Som andre avdelinger utdanner vi studenter på både videreutdannings- og bachelornivå. Det førstnevnte er i all hovedsak studenter fra videreutdanning i operasjonssykepleie. I Oslo har utdanningsinstitusjonene store utfordringer med å skaffe tilveie nok praksisplasser for bachelorstudenter i kirurgisk praksis.

– Ved å bruke KDA som én enhet klarer vi nå å tilby bachelorstudenter en variert kirurgisk praksis som inneholder både pre-per,- og postoperativ sykepleie. Studentene får tilbud om å hospitere på alle seksjonene i løpet av en praksisperiode. Kontortjenesten utdanner helsesekretærer gjennom å tilby praksisplasser til elever fra videregående skoler i Oslo-området, sier Pedersen.

Studenter-2
På bildet ser du blide studentene som gleder seg til å starte i praksis: Marie Igland, Elise Seip Høgstad, Siv Handegard og kristi Madsen. De kommer fra Lovisenberg Diakonale Høgskole og OsloMet og skal være på dagenhet barn, Kirurgisk poliklinikk og dagkirurgisk oppvåking.

I løpet av disse 10 årene har det skjedd en stor endring i avdelingen. Det er en økning ikke bare i antall polikliniske konsultasjoner, men også en økning av kirurgiske fagområder som håndteres i avdelingen.

– Vi har utviklet en stabil arbeidsplass med høy kompetanse og et godt arbeidsmiljø, noe pasientene melder tilbake til oss gjennom brukerundersøkelsen. Det er vi stolte av! sier Pedersen.

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: