Priser til fremragende forskere ved Oslo universitetssykehus

Årets priser til fremragende forskere ved Oslo universitetssykehus er tildelt Ole A. Andreassen (Excellent Researcher Award), Mette Kalager og Anita Sveen (begge Early Career Awards).

Tekst: Lillian Kramer-Johansen

Det er sykehusets forskningsutvalg som står bak prisutdelingen, mens sykehusets eksterne vitenskapelige råd – Scientific Advisory Board – har vurdert kandidatene, som er nominert av forskerkolleger. Prisene på henholdsvis 300.000 kroner (Excellent Researcher Award) og 150.000 kroner (Early Career Award), deles ut én gang i året og er en heder til de beste blant sykehusets etablerte forskere og en påskjønnelse og stimulans til lovende talenter. Prispengene skal benyttes til videre forskning ved OUS.

Vinner av Excellent Researcher Award

Ole A. Andreassen er overlege ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk i Klinikk psykisk helse og avhengighet, senterleder ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (SFF NORMENT) og professor ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Komiteens begrunnelse:

Ole A. Andreassen has a focus in his research on the causes and mechanisms of severe mental and neuropsychiatric disorders. The outcome of the research has contributed to increased understanding of the development and putative treatment of diseases such as schizophrenia, bipolar disorders, eating disorders, autism and ADHD as well as age-related brain disorders including Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease. Andreassen has been a pioneer in psychiatric molecular psychiatry and has been able to lead the building of large biobanks and databases, making use of Norway’s advantages with registers and public health care. He also saw the need for major collaborative projects, and was active in building international studies in psychiatry and neuroscience that have combined materials from many countries to achieve statistical strength. He was early on using modern MRI imaging technology, was involved in establishing the first functional MRI laboratory in Oslo, and has been instrumental in establishing the MRI Core Facility for Neuroimaging. Andreassen has published extensively in highly ranked journals and is currently one of the most cited researchers in Norway. He has a broad experience of supervision of PhD students and postdoctoral researchers, where a large proportion has developed their own scientific career. We are confident that Ole A. Andreassen will continue to be an outstanding contributor to the research at Oslo University Hospital.

Hva betyr denne utmerkelsen for deg?

Det er en stor ære å få en forskningspris på vårt sykehus, og flott at forskning på psykisk lidelse blir verdsatt. Det er motiverende for meg personlig, og en anerkjennelse av det tverrfaglige forskningsarbeidet vi driver på Senter for Fremragende Forskning NORMENT, hvor vi kombinerer klinisk forskning og basalforskning.

Hva går din nåværende forskning ut på?

Vi har de siste årene vært aktive i oppdagelse av genetiske årsaksforhold ved mentale lidelser, ved bruk av store data mengder, kompliserte analysemetoder og internasjonale samarbeid. Her har vi unike muligheter i Norge med våre biobanker og registre. Vi har nå også begynt å studere hvordan miljøforhold spiller sammen med medfødt sårbarhet, og hvilken rolle disse faktorene har for sykdomsutvikling og behandling. Vi arbeider også med å forstå hvorfor noen psykiske lidelser er forbundet med økt risiko for flere somatiske sykdommer. Vi prøver å forstå hvordan «kropp og sjel» henger sammen.

Hvordan vil forskningen komme pasientene til nytte?

Det er viktig å finne årsakene til psykiske lidelser for å kunne utvikle bedre behandling og starte med forebygging. Gjennom kartlegging av sammenheng mellom kroppslig og psykisk helse vil det være lettere å hjelpe pasienter på tvers av sykdomsgrupper og sykehusavdelinger. En bedre forståelse av bio-psyko-sosiale sammenhenger og bedre innsikt i mekanismer vil også bety mer målrettet behandling, slik at pasientene opplever mindre bivirkninger og får bedre effekt av behandlingen.

Les mer om Andreassens forskning og forskningsgruppe her.

 

Vinnere av Early Career Awards

Mette Kalager er forsker ved Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, og professor ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Komiteens begrunnelse:

Mette Kalager defended her PhD thesis in 2012 at the University of Oslo and is now Professor at the same university, leading the Clinical Effectiveness Research Group that includes more than 20 researchers. She has been a guest researcher at Harvard School of Public Health. The publication list includes papers in top-ranked journals related to the focus research areas, i.e., breast cancer and gastrointestinal cancer risk. Kalager has received a TOPPFORSK grant from the Research Council of Norway, and is expected to have a leading role within cancer research in Oslo, linked to a strong national and international research network.

Hva betyr denne utmerkelsen for deg?

Først og fremst er det en anerkjennelse av vår forskning og mitt bidrag til den. Det er utrolig spennende og morsomt å jobbe med toppforskning, men det kan også være tungt innimellom. Det er tungt å gå foran i plogen. Noen ganger kan det være at vi finner at ting ikke virker som alle har trodd, eller at det virker på en annen måte enn vi tidligere har antatt. Det er budskap som kan være vanskelig å akseptere for folk. Først gjennomgår man sin egen tvilsprosess, deretter må man bane vei hos andre. Det som er gøy er å forsøke å finne svar på spørsmål som ingen andre har funnet ut av, som angår pasienten eller har stor verdi for samfunnet. Prisen gir motivasjon til å stå på videre.

Hva går din nåværende forskning ut på?

Min forskningsgruppe jobber primært med klinisk forskning, dvs. med pasientnære spørsmål. Vi forsker ikke innenfor ett bestemt organ eller en sykdomsgruppe, men er mer opptatt av å finne de interessante problemstillinger, å besvare de store spørsmål om av hva som virker for pasienten. Med «vi» mener jeg alle medlemmene i klinisk effektforskning. Vår forskning krever medarbeidere med ulik kompetanse og egenskaper. Vårt motto er å gjøre det umulige mulig, gjøre de studiene ingen andre gjør, fordi de er krevende. Noen av våre pågående forskningsspørsmål er: Finnes det bedre risikofaktorer for tykktarmskreft hos pasienter med tarmpolypper enn de vi bruker i dag? Hvilken risiko har pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) for kreft? Er fecal transplantasjon like god som antibiotika for å behandle clostridium difficile infeksjoner? Hvor mye overdiagnostikk er det i forbindelse med screening for tykktarmskreft?

For å studere dette, trenger vi praktikere som kan samle inn data, folk som kan sette opp randomiserte studier, vi trenger teoretikere som kan noe om metoder og hvordan disse kan utvikles for å lage bedre analyseverktøy, vi trenger klinikere som kjenner medisinen. Vi trenger store nasjonale og internasjonale samarbeid, som krever god kommunikasjon og litt diplomati.  Det er i midten av alt dette nye prosjekt utvikles og findyrkes i et tett samarbeid med dyktige kollegaer.

Hvordan vil forskningen komme pasientene til nytte?

I og med at vi jobber med pasientnære spørsmål, er det enkelt å se hvordan vår forskning kan komme pasienten til nytte. For eksempel vil vi kunne tilpasse oppfølging av pasienter med polypper i tarmen, slik at vi kan identifisere de pasientene som har høyest risiko for kreft og følge disse tettere, mens de som ikke har like høy risiko ikke trenger å følges opp like ofte. For pasienter med clostridium difficile-infeksjon kan vår forskning føre til at de ikke trenger å behandles med antibiotika, men isteden få fecal transplantasjon.

Les mer om Kalagers forskning og forskningsgruppe her.  

Anita Sveen er seniorforsker og prosjektgruppeleder ved Seksjon for molekylæronkologi, Institutt for kreftforskning, Kreftklinikken, og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Komiteens begrunnelse:

Anita Sveen defended her PhD thesis in 2012 at the University of Oslo.

She is currently associate professor at the University of Oslo and project group leader within Computational Oncology at the Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital. She has developed extensive knowledge within bioinformatics with a strong cross-disciplinary competence, notably within colorectal cancer. These skills should be of major importance for further development of this research area in Oslo. Sveen has published her findings in highly ranked journals and has established a strong national and international collaborative network. She was recently awarded a Young Research Talent grant from the Research Council of Norway.

Hva betyr denne utmerkelsen for deg?

Inspirasjon og anerkjennelse. Tildelingen er først og fremst en anerkjennelse av miljøet for tarmkreftforskning som jeg er en del av ved Seksjon for molekylæronkologi, Institutt for kreftforskning. Dette inspirerer vår videre satsning på planlagte og nye forskningsprosjekter.

Hva går din nåværende forskning ut på?

Tverrfaglig translasjonsforskning på tarmkreft i skjæringspunktet mellom genomikk, bioinformatikk og onkologi. Vi analyserer pasienter som behandles for primær og metastatisk tarmkreft i observasjonsstudier og utprøvningsstudier ved OUS, samt pasienter som inngår i et oppsett for preklinisk legemiddeluttesting ved seksjonen, for å utvikle nye behandlingsstragier basert på molekylære modeller. Vi har stort fokus på betydningen av tumorheterogenitet for sykdomsforløpet.

Hvordan vil forskningen komme pasientene til nytte?

Pasienter med tarmkreft har inntil nå hatt få behandlingsmuligheter som er tilpasset sykdommens molekylære profiler. Dette er nå heldigvis i utvikling, og våre forskningsprosjekter posisjonerer oss til å bidra i denne utviklingen. Vi er i ferd med å sette opp kliniske studier med persontilpasset eksperimentell behandling basert på våre forskningsresultater

Les mer om Sveens forskning her.

Forskningspriser-2
Ole A. Andreassen (Excellent Researcher Award), Mette Kalager og Anita Sveen (begge Early Career Awards). Foto: Dag Kristiansen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: